چگونه با استفاده از PowerShell چند پارتیشن بر روی درایو USB بسازید؟

برای ایجاد دو بخش پارتیشن منطقی بر روی درایو USB از دستورات PowerShell زیر استفاده کنید وسپس آنها را فرمت کنید:

New-Partition –DiskNumber 1 -Size 4gb -DriveLetter H

Format-Volume -DriveLetter H -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel USBVol1

New-Partition –DiskNumber 1 –UseMaximumSize -DriveLetter L

Format-Volume -DriveLetter L -FileSystem Fat32 -NewFileSystemLabel USBVol2

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]

درباره نویسنده: پدرام زمانیان

مشاور ای تی

مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخی بگذارید