مسدود کردن ایمیل با Exchange Powershell Transport Rules

یک  transport rule با استفاده از PowerShell ایجاد کنید:

New-TransportRule -Name 'Block Spammers' -Comments 'Rule to block spammers' -Priority '0' -Enabled -FromAddressContainsWords 'info@yourdomain.com' -DeleteMessage $true

چگونه میل باکسهایی که به عنوان هرزنامه مسدود شده را ببینید؟

Get-MailboxJunkEmailConfiguration –Identity testuser | FL BlockedSendersandDomains

[تعداد: 5   میانگین:  3/5]

درباره نویسنده: پدرام زمانیان

مشاور ای تی

مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخی بگذارید