چگونه PowerShell Active Directory Module را نصب و استفاده کنیم؟

در این مقاله ما در مورد چگونگی نصب ماژول PowerShell AD در ویندوز و ویژگی های اساسی و cmdlet های محبوب برای مدیریت و ارتباط…

رفع اشکالVolume Shadow Copy (VSS) Event ID 8193

سیستم مانیتورینگ در ویندوز سرور ۲۰۱۶ شروع به ارسال پیام های متعدد با شناسه رویداد ۸۱۹۳ و VSS به عنوان منبع می کند. توضیح کاملتر…

VMWare vSphere: مدیریت تنظیمات انقضا رمز عبور

هر از گاهی در رابط کاربری vSphere Client با این پیغام مواجه میشویم: Your password will expire in xx days در VMWare vSphere ، چگونه…