رفع اشکالVolume Shadow Copy (VSS) Event ID 8193

سیستم مانیتورینگ در ویندوز سرور ۲۰۱۶ شروع به ارسال پیام های متعدد با شناسه رویداد ۸۱۹۳ و VSS به عنوان منبع می کند. توضیح کاملتر خطا مثل این است:

Volume Shadow Copy Service error: Unexpected error calling routine RegOpenKeyExW (-2147483646, SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS\Diag,…).  hr = 0x80070005, Access is denied. Operation: Initializing Writer Context: %MINIFYHTMLb5bdc426b817a5035bf92ebd42cdf8ae5%Writer Class Id: {e8132975-6f93-4464-a53e-1050253ae220} Writer Name: System Writer Writer Instance ID: {4f096fb4-2e00-4864-aa8f-885aa9186850}

vss list writers

این مشکل مربوط به DHCP سرور هست و عدم دسترسی سیستم به آدرس زیر در رجیستری عامل آن است.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS\Diag

برای رفع این خطا ، باید مجوز کنترل کامل سرویس شبکه را در آدرس رجیستری مشخص شده به صورت دستی اعطا کنید.

اجرای ویرایشگر رجیستری (regedit. exe) ؛
برو به کلید رجیستری HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\VSS\Diag و مجوزهای آن را باز کنید (گزینه مجوزها در منوی زمینه) ؛
سرویس شبکه را در لیست پیدا کنید و مجوزهای کنترل کامل را اختصاص دهید.

ابزار CLI tool – SubInACL را نصب کنید :

cd “C:\Program Files (x86)\Windows Resource Kits\Tools”
subinacl.exe /Subkeyreg System\CurrentControlSet\Services\VSS\Diag /sddl=D:PAI(A;;KA;;;BA)(A;;KA;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPSDRC;;;BO)(A;;CCDCLCSWRPSDRC;;;LS)(A;;CCDCLCSWRPSDRC;;;NS)(A;CIIO;RC;;;OW)(A;;KR;;;BU)(A;CIIO;GR;;;BU)(A;CIIO;GA;;;BA)(A;CIIO;GA;;;BO)(A;CIIO;GA;;;LS)(A;CIIO;GA;;;NS)(A;CIIO;GA;;;SY)(A;CI;CCDCLCSW;;;S-1-5-80-3273805168-4048181553-3172130058-210131473-390205191)(A;ID;KR;;;AC)(A;CIIOID;GR;;;AC)S:ARAI

برای ویندوز 2008 R2 از این دستور استفاده کنید:

subinacl.exe /Subkeyreg System\CurrentControlSet\Services\VSS\Diag /sddl=O:SYG:SYD:PAI(A;;KA;;;BA)(A;;KA;;;SY)(A;;SDGRGW;;;BO)(A;;SDGRGW;;;LS)(A;;SDGRGW;;;NS)(A;CIIO;RC;;;S-1-3-4)(A;;KR;;;BU)(A;CIIO;GR;;;BU)(A;CIIO;GA;;;BA)(A;CIIO;GA;;;BO)(A;CIIO;GA;;;LS)(A;CIIO;GA;;;NS)(A;CIIO;GA;;;SY)(A;CI;CCDCLCSW;;;S-1-5-80-3273805168-4048181553-3172130058-210131473-390205191)

سپس مجوزهای زیر را جایگذین کنید:

Diag reg key properties and click “Permissions” -> “Advanced” -> Replace all child object permissions

سپس سرور را ریست کنید.

اگر مشکل حل نشد مراحل زیر را انجام دهید:

Open the regedit.exe; Go to the HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList; Find and delete the registry key with the .bak suffix;

[تعداد: 5   میانگین:  3.8/5]

درباره نویسنده: پدرام زمانیان

مشاور ای تی

مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخی بگذارید