پرتهای باز و بسته را از PowerShell بررسی کنید

Test-NetConnection یک cmdlet برای استفاده و بررسی ارتباط با شبکه در PowerShell 4.0 (ویندوز 2012 R2 ، ویندوز 8.1 و بالاتر) است. شما می توانید…

نحوه غیرفعال کردن و حذف یک Outlook inbox rule

برای غیرفعال کردن Outlook inbox rule ، این دستور را وارد کنید: Disable-Inboxrule –Mailbox Test.user -Identity “TestRule” برای حذف کامل یک قانون Inbox ، این…

Get-InboxRule: نحوه نمایش قوانین میل باکس کاربر در Exchange

برای نمایش لیست قوانین در میل باکس کاربر Exchange ، کنسول EMS را باز کنید و این دستور PowerShell را اجرا کنید: Get-InboxRule –Mailbox user.test…

Powershell: تولید QR Code برای Wifi در ویندوز 10

می توانید از PowerShell برای تولید کدهای QR برای به اشتراک گذاری با دوستان خود استفاده کنید Install-Module -Name QRCodeGenerator Import-Module QRCodeGenerator Set-ExecutionPolicy Unrestricted -Scope…

اجرای PowerShell Script به عنوان یک سرویس Windows

هر اسکریپت PowerShell را می توان به یک سرویس واقعی Windows تبدیل کرد که در پس زمینه اجرا می شود و به طور خودکار در…